Dinsdag, 2 Februari, 2021

Coaching: de touwtjes in-de-hand krijgen

De coaching bij In-de-hand is traditioneel begonnen. Door middel van standaard technieken werd (en wordt nog steeds) gecoacht. Eigenlijk een voortzetting van het coachen van bestuurders zoals ik dat in loondienst deed. Door de vraag van klanten ontstond een koppeling met het werken met paarden. Eigenlijk heel logisch. Beide hebben te maken met de touwtjes in-de-hand (willen) hebben. Én coaching komt er ook vandaan.

De coach brengt je van A naar B
Tenminste als je coach in de betekenis van een door paard(en) getrokken wagen bedoeld. Want daar komt het begrip coach en coaching vandaan. De coach is de wagen en coaching slaat op het mennen/besturen van die wagen met als doel mensen, goederen en post van A naar B te brengen. En dat lijkt op wat een coach in een coachingstraject ook doet. De coach helpt je van A naar B te bewegen. Het verschil is waar de koetsier vroeger wist van welke A naar welke B hij moest en op welke tijden dat moest, weet een coach nu de A en B niet. Ook het tijdpad is onduidelijk. Immers van waar we vertrekken en in welke richting we waarschijnlijk gaan en met welke snelheid wordt bepaald door degene die gecoacht wordt. U dus.

Alles onduidelijk of toch…..
Is voor een coach niks duidelijk? Toch wel. Een coach kan niemand veranderen, dat moet jezelf doen. Maar de coach kan wel zorgen dat je beweegt en zo ontdekt wat je wel en wat je niet wilt. Hij kan de richting of het doel van je ontwikkeling niet bepalen. Het is immers niet zijn leven of zijn probleem. Wel kan hij creativiteit inbrengen, (kritisch) vragen stellen en vooral goed luisteren naar wat wel en vooral niet gezegd wordt. Het belangrijkste doel is dus bewegen. Bewegen zorgt ervoor dat je ergens komt! En bij het bewegen is het belangrijk kritisch te blijven op ‘past het bij mij’ én ‘wil ik ook daarheen’. Door te bewegen ervaar je sneller of dat zo is. Zo kun je bewust gaan sturen. Uiteraard komen soms ervaringen uit het verleden naar boven die dwars liggen. Ook daarbij kan een coach/counselor assisteren die drempels te herkennen, erkennen én overwinnen.

Hoe dan?
Hoe werkt dat bij In-de-hand? Welke uitgangspunten worden daarbij gehanteerd? De aandacht bij een coachingstraject is gericht op drie onderdelen: - persoonlijk leiderschap en zelfvertrouwen - communicatie, feedback geven en ontvangen - niet productieve gedachten. Vooral de laatste beïnvloedt je leven meer dan je lief is. En hoe rationeler (academischer je wordt/bent opgeleid) je bent, hoe vaardiger en sneller je erin bent. Empathische én analytische benadering helpt dan echt. Belangrijk uitgangspunt is dat ook een coach je niet kan veranderen. Een coach kan je wel in beweging zetten en kritisch vragen of de richting klopt. Uitgangspunt is dat alle richtingen die bij jou passen en waarvoor je bewust kiest, kunnen. De gebruikte methoden zijn talrijk. Bekijk eens mijn In-de-hand-groeicirkel, RET(B), cognitieve gedragstherapie, Humanistische psychologie. Ook het korte overzicht van coachingsvragen geeft een goed inzicht. Naast de meer traditionele aanpak is er ook iets extra’s mogelijk: werken met spiegelende paarden

Met of zonder spiegelende paarden
‘Oh nee, niet dat zweverige gedoe!’ Precies! Helemaal mee eens! Daarom gebruik ik ook nooit rollenspelen maar gebruik en creëer ik echte ervaringen! Echt contact en echte reacties zonder vele verborgen agenda’s. Een ander gedrag, dan ook de bijbehorende reactie, zonder vertraging, zonder onecht toneelspel! Met paarden. Paarden spelen namelijk geen toneel, kunnen niet coachen, snappen niet veel van mensen, kunnen eigenlijk alleen als een paard reageren. Perfect! Helemaal echt, niets gespeeld! Wat je er dan aan hebt? Veel! Zeker als je dit met een heel team tegelijk gebruikt, leer je beter kijken naar je collega’s, betere feedback geven en leer je wanneer je collega’s jou en wanneer jij hen kunt ondersteunen. Kortom je wordt een beter team. Ook tijdens een privé training met spiegelende paarden ontdek je dit, alleen dan van jezelf. En ontdek je welke invloed jou gedachte, gevoel en gedrag voor invloed heeft op de ander. Verander je een van de drie echt, verandert de reactie van het paard ook. Maar speel geen toneel, dat werkt niet. Samen met een coach met veel paardenkennis en ervaring, gebeurt dit op een veilige ontspannen en leuke wijze. En vooral op een efficiënte en effectieve wijze. Door de vraag van klanten heb ik deze richting van coachen opgepakt. Niet geheel onbekende richting, mijn meninstructeur Dirk van de Lagemaat, ontwikkelde in 1987 deze vorm van coachen al voor managers. ‘Mennen voor managers’ genaamd. Ik gebruik met mennen meestal niet (hoewel ik tijdens menlessen soms niet ontkom aan coachen). Ik werk vooral met een vrijlopend paard en mensen die op de grond met het paard contact maken en gaan werken. U hoeft dus geen kennis te hebben van paarden, paardrijden of mennen! U mag er zelfs bang voor zijn, alleen allergie is wel lastig. Eventueel kan ik zoeken naar hypo-allergene paarden (ja, die bestaan).

De touwtjes in-de-hand nemen
Waardeer het en repareer het, is de leus van de overheid. Past u hem toe op uw toekomst? Neem de touwtjes in-de-hand en neem eens contact op, om te onderzoeken wat In-de-hand voor u kan betekenen.

Mennen, van hobby naar werk

Mennen is een grote hobby, werken met paarden en mensen een passie.

Samen met In-de-hand is het mogelijk de eigen menkunst te ontwikkelen, het eigen paard te beleren voor de wagen, een koetsiersbewijs te halen of veiliger in het verkeer te leren rijden. Meer dan 25 jaar leidt Robert mensen op voor het koetsiersbewijs, het rijden in het verkeer is daar altijd het belangrijkste deel van de opleiding geweest. Natuurlijk naast het aanleren van de techniek van het mennen zoals Benno von Achenbach deze ooit heeft beschreven. Voordeel is dat het opbouwen van het rijden van een enkelspan, via een tweespan naar een tandem of vierspan, in deze methode is ingebakken.

Eigenlijk kan de les overal plaatsvinden. Tijdens een dressuurles in een bak (individueel of in een groepsles), een rit in het verkeer of een dressuurles in het bos. Altijd zijn er lesmomenten te vinden in de omgeving die u het meeste aanspreekt.

Wat ook altijd geldt is het respect voor het paard en daarmee de aandacht voor het juist functioneren van tuig, wagen en koetsier. Ook als u een lezing of een speaker nodig heeft kunt u bij In-de-hand terecht.

Voorbeelden van coachingsvragen bij In-de-hand

De aandacht bij een coachingstraject is gericht op drie onderdelen:

 • persoonlijk leiderschap en zelfvertrouwen
 • communicatie, feedback geven en ontvangen
 • niet productieve gedachten.

Veel coachingsvragen passen daar goed bij omdat vaak één van deze aandachtspunten een rol spelen. Hieronder komen enkele vragen die ik heb zien langskomen, aan bod.

Junioren en senioren verschil verkleinen
Een senior projectondersteuner van een zelfsturend team van projectondersteuners vroeg mij te helpen met het ontwikkelen van het team. Hét ontwikkelpunt was niet helder maar dat het verschil tussen junior en senior te groot was, wel. Ook leken de junioren niet te ontwikkelen. Tijdens een training ‘werken met spiegelende paarden’ ontdekte we dat ook feedback geven een probleem voor de junioren was. Al snel kwam in het gesprek daarover naar voren dat je alleen feedback kan geven als je een beeld heb van hoe iets kan of zou moeten gaan. Het ontwikkelpunt werd daarna steeds duidelijk, de senioren hadden een duidelijke missie en visie rondom hun werk. De junioren hadden dit totaal niet. De ontwikkeling van een duidelijk beeld over hun missie en visie bleek hét ontwikkelpunt van het team.

Loyaliteit versus ‘kadaver’-loyaliteit
Een directeur waaronder ik ooit werkte introduceerde die twee termen bij mij. Loyaliteit is oké, maar te loyaal maakt soms een ‘kadaver’ van je. Gelukkig meestal niet letterlijk, maar schade is er wel. Wanneer helpt loyaliteit en wanneer schaadt het? Hierna kwam én komt dit thema regelmatig en meestal onverwachts naar voren. Zoals bij iemand die ik met het eigen paard coachte. Ook eigenaren van paarden kunnen met het eigen paard gecoacht worden! Na enkele oefeningen waarin van alles gebeurde en dus ook besproken werd, kwam ineens de uitspraak, ‘en dan nog de loyaliteit naar mijn ouders’. Het was ook voor de coachee/gecoachte, een grote verrassing dat dit een thema was. Een nieuw inzicht dus. Loyaliteit is goed alleen waar leg je de grens? Deze vraag geldt voor degene die loyaal is maar ook voor degene die loyaliteit vraagt/eist. Aan een kadaver heeft immers geen van beide iets!

Band tussen teamleden creëren
Als je als team moet samenwerken, is het handig om iets van elkaar te weten. Wat heeft iemand nodig om te presteren, en wat juist niet. Wie heeft wanneer ondersteuning nodig en wie levert die het best. Een bestuur dat als team een coaching onderging, ontdekte dat de voorzitter wel degelijk leiding gevende en presenterende kwaliteiten had. Ze ontdekte in het gesprek ook dat hij slechts één ding nodig had om leiding te geven of iets te presenteren: een paar minuten voorbereiding. Dit was nog nooit besproken!?! Waar het werk met paarden al toe kan leiden.

Studie vlot niet (meer), zit tegen
Zelf heb ik aan de universiteit van Wageningen gestudeerd. Niet altijd zo vlot en voorspoedig als ik had gewild, maar daardoor wel leerzaam. (Zeg ik nu.) In al de jaren dat ik menlessen geef aan o.a. studenten heb ik veel zien veranderen. Niet zo verwonderlijk dat studenten mij om hulp vragen. De vragen hebben meestal betrekking op de volgende thema’s:

 • examenvrees, zelfvertrouwen, faalangst, perfectionisme,
 • studiedruk, financiële prikkels (studieschuld, houding opleider),
 • de theorie is zo moeilijk, ik ben echt een praktijk mens.

Thema’s waar gelukkig veel aan te doen is. Naast de drie aandachtsgebieden komen ook leerstijlen en leertechnieken aan bod.

Communicatie verbeteren
Een directieteam had de gewoonte korte trainingen uit te zoeken die bij iemands interessesfeer paste. Zij kwam bij mij werken met paarden. Doel aandachtspunten en verbeterpunten bij het team ontdekken. Tijdens het werk viel mij na enige tijd op dat welke opdracht ik ook gaf, er werd nooit om toelichting gevraagd. Ook niet als iets niet lukte! In het gesprek dat daarop volgde bleek dat dit een duidelijk en (h)erkent probleem was van het team. Er was kennis in het team aanwezig dat niet benut werd door de overige leden van het team. Na een maand informeerde ik hoe het ging, en nog steeds galmde regelmatig de opmerking ‘moeilijk hè vragen stellen’ door de gang. Het team was er duidelijk mee aan de slag gegaan.
Telkens als ik die familieleden/mensen ga ontmoeten sla ik dicht
‘Het is geen groot probleem maar ik kom er niet uit, en het kost veel energie’, was de introductie van een coachingsvraag. ‘Als ik familieleden/mensen in het algemeen, ontmoet sla ik dicht’, was vervolg. Al snel ontdekte we dat ‘invullen voor de ander en daar ook meteen naar handelen’ de oorzaak was. Een veel voorkomend probleem! Invullen wat de ander denkt, vindt, verwacht gebeurt erg veel. Het is ook het beste recept voor communicatie storing en het organiseren van ruzie, misverstanden en verdriet. Toch doen we het veel! En het is goed te voorkomen en te veranderen! Maar het begint met herkennen en erkennen en daar heb je soms een coach van In-de-hand voor.

Herken je iets van deze vragen of heb je een andere?
Herken je een vraag of ben je zo origineel dat je een andere hebt, of vermoedt je een vraag? Neem eens contact op met In-de-hand. En ontdek welke ontwikkeling je kunt doormaken. Er is namelijk niets leuker dan ontwikkelen. En het bespaart én levert nog energie ook!

Maandag, 1 Februari, 2021

Wat is In-de-hand?

Door mijn bedrijf In-de-hand te starten had ik de mogelijkheid om de twee dingen die ik graag doe te combineren.
Die twee dingen zijn:

 1. het werken met mensen met als doel ze iets te leren (vaardigheden) of te ondersteunen bij de persoonlijke groei;
 2. het werken met paarden.

Het werken met mensen heb ik lang als hobby (geven van bijlessen) en als werk gedaan. Bij het werk heeft het vele vormen gehad. Van projectleider met voornamelijk stimulerende rol, tot voorlichter en adviseur en uiteindelijk als coach en specialist op gebied van organisatievraagstukken en verenigingszaken.

Het werken met paarden heeft ook vele vormen gehad. Van ruiter (dressuur en springen) en menner (tot en met vierspan rijden), bokrechter (official bij de marathon van een samengestelde menwedstrijd) tot meninstructeur. En voor de menvereniging waar ik aan verbonden ben ook ontwerper van vele vaardigheidparcoursen.

Het mooie van de combinatie is dat beide disciplines elkaar versterken. Het het werken met paarden en het mennen versnelt trajecten van coaching en counseling en is een prima metafoor voor het behandelen van leiderschap- management- en organisatievraagstukken. Het coachen en counselen van mensen helpt mensen bij het leren werken met paarden en leren mennen. Paarden zijn en blijven (ook voor mij) namelijk enorm confronterend. Dit maakt het werken met paarden leuk maar ook moeilijk omdat je telkens tegen jezelf aanloopt.

De naam In-de-hand komt van het in de hand hebben van de leidsels, het in de hand hebben van de touwtjes. Het eerste slaat direct op het mennen, het tweede op het in de hand hebben van je eigen leven, je team enzovoort. Ook in het logo is de naam van mijn bedrijf terug te vinden.

Missie en Visie In-de-hand

Visie

Persoonlijke groei en bijdragen aan de groei van het bedrijf of de vereniging waar men werkt, dragen bij aan het welzijn van een persoon.
Bij groei hoort ook afbreken van belemmeringen. Dit kan alleen in een veilige, empathische, respectvolle en objectief spiegelende omgeving. Deze omgeving bieden aan personen en teams, om zo bij te dragen aan hun verandering en groei, draagt bij aan mijn eigen groei en welzijn.
Dus niet denken in goed/fout, onschuldig/schuldig maar in wat is er én wat werkt en wat niet!
Mijn groei zet ik vervolgens weer in om personen en teams een veilige, empathische, respectvolle en objectief spiegelende omgeving te bieden voor persoonlijke groei en welzijn.

Missie

Het is mijn missie om mijn kennis en ervaring van mennen, werken met paarden én counselen te combineren.
Daarbij zet ik de volgende kwaliteiten in:

 • empathie;
 • actief luisterend;
 • analyserend en beschouwend;
 • respectvol naar mensen toe;
 • confronterend;
 • enthousiast en optimistisch;
 • balancerend tussen globaliseren en detailleren;
 • creatief én doelgericht

Zo zet ik mijn kwaliteiten in om mijn visie vorm te geven.