Dinsdag, 2 Februari, 2021

Voorbeelden van coachingsvragen bij In-de-hand

De aandacht bij een coachingstraject is gericht op drie onderdelen:

  • persoonlijk leiderschap en zelfvertrouwen
  • communicatie, feedback geven en ontvangen
  • niet productieve gedachten.

Veel coachingsvragen passen daar goed bij omdat vaak één van deze aandachtspunten een rol spelen. Hieronder komen enkele vragen die ik heb zien langskomen, aan bod.

Junioren en senioren verschil verkleinen
Een senior projectondersteuner van een zelfsturend team van projectondersteuners vroeg mij te helpen met het ontwikkelen van het team. Hét ontwikkelpunt was niet helder maar dat het verschil tussen junior en senior te groot was, wel. Ook leken de junioren niet te ontwikkelen. Tijdens een training ‘werken met spiegelende paarden’ ontdekte we dat ook feedback geven een probleem voor de junioren was. Al snel kwam in het gesprek daarover naar voren dat je alleen feedback kan geven als je een beeld heb van hoe iets kan of zou moeten gaan. Het ontwikkelpunt werd daarna steeds duidelijk, de senioren hadden een duidelijke missie en visie rondom hun werk. De junioren hadden dit totaal niet. De ontwikkeling van een duidelijk beeld over hun missie en visie bleek hét ontwikkelpunt van het team.

Loyaliteit versus ‘kadaver’-loyaliteit
Een directeur waaronder ik ooit werkte introduceerde die twee termen bij mij. Loyaliteit is oké, maar te loyaal maakt soms een ‘kadaver’ van je. Gelukkig meestal niet letterlijk, maar schade is er wel. Wanneer helpt loyaliteit en wanneer schaadt het? Hierna kwam én komt dit thema regelmatig en meestal onverwachts naar voren. Zoals bij iemand die ik met het eigen paard coachte. Ook eigenaren van paarden kunnen met het eigen paard gecoacht worden! Na enkele oefeningen waarin van alles gebeurde en dus ook besproken werd, kwam ineens de uitspraak, ‘en dan nog de loyaliteit naar mijn ouders’. Het was ook voor de coachee/gecoachte, een grote verrassing dat dit een thema was. Een nieuw inzicht dus. Loyaliteit is goed alleen waar leg je de grens? Deze vraag geldt voor degene die loyaal is maar ook voor degene die loyaliteit vraagt/eist. Aan een kadaver heeft immers geen van beide iets!

Band tussen teamleden creëren
Als je als team moet samenwerken, is het handig om iets van elkaar te weten. Wat heeft iemand nodig om te presteren, en wat juist niet. Wie heeft wanneer ondersteuning nodig en wie levert die het best. Een bestuur dat als team een coaching onderging, ontdekte dat de voorzitter wel degelijk leiding gevende en presenterende kwaliteiten had. Ze ontdekte in het gesprek ook dat hij slechts één ding nodig had om leiding te geven of iets te presenteren: een paar minuten voorbereiding. Dit was nog nooit besproken!?! Waar het werk met paarden al toe kan leiden.

Studie vlot niet (meer), zit tegen
Zelf heb ik aan de universiteit van Wageningen gestudeerd. Niet altijd zo vlot en voorspoedig als ik had gewild, maar daardoor wel leerzaam. (Zeg ik nu.) In al de jaren dat ik menlessen geef aan o.a. studenten heb ik veel zien veranderen. Niet zo verwonderlijk dat studenten mij om hulp vragen. De vragen hebben meestal betrekking op de volgende thema’s:

  • examenvrees, zelfvertrouwen, faalangst, perfectionisme,
  • studiedruk, financiële prikkels (studieschuld, houding opleider),
  • de theorie is zo moeilijk, ik ben echt een praktijk mens.

Thema’s waar gelukkig veel aan te doen is. Naast de drie aandachtsgebieden komen ook leerstijlen en leertechnieken aan bod.

Communicatie verbeteren
Een directieteam had de gewoonte korte trainingen uit te zoeken die bij iemands interessesfeer paste. Zij kwam bij mij werken met paarden. Doel aandachtspunten en verbeterpunten bij het team ontdekken. Tijdens het werk viel mij na enige tijd op dat welke opdracht ik ook gaf, er werd nooit om toelichting gevraagd. Ook niet als iets niet lukte! In het gesprek dat daarop volgde bleek dat dit een duidelijk en (h)erkent probleem was van het team. Er was kennis in het team aanwezig dat niet benut werd door de overige leden van het team. Na een maand informeerde ik hoe het ging, en nog steeds galmde regelmatig de opmerking ‘moeilijk hè vragen stellen’ door de gang. Het team was er duidelijk mee aan de slag gegaan.
Telkens als ik die familieleden/mensen ga ontmoeten sla ik dicht
‘Het is geen groot probleem maar ik kom er niet uit, en het kost veel energie’, was de introductie van een coachingsvraag. ‘Als ik familieleden/mensen in het algemeen, ontmoet sla ik dicht’, was vervolg. Al snel ontdekte we dat ‘invullen voor de ander en daar ook meteen naar handelen’ de oorzaak was. Een veel voorkomend probleem! Invullen wat de ander denkt, vindt, verwacht gebeurt erg veel. Het is ook het beste recept voor communicatie storing en het organiseren van ruzie, misverstanden en verdriet. Toch doen we het veel! En het is goed te voorkomen en te veranderen! Maar het begint met herkennen en erkennen en daar heb je soms een coach van In-de-hand voor.

Herken je iets van deze vragen of heb je een andere?
Herken je een vraag of ben je zo origineel dat je een andere hebt, of vermoedt je een vraag? Neem eens contact op met In-de-hand. En ontdek welke ontwikkeling je kunt doormaken. Er is namelijk niets leuker dan ontwikkelen. En het bespaart én levert nog energie ook!