Maandag, 1 Februari, 2021

Wat is In-de-hand?

Door mijn bedrijf In-de-hand te starten had ik de mogelijkheid om de twee dingen die ik graag doe te combineren.
Die twee dingen zijn:

  1. het werken met mensen met als doel ze iets te leren (vaardigheden) of te ondersteunen bij de persoonlijke groei;
  2. het werken met paarden.

Het werken met mensen heb ik lang als hobby (geven van bijlessen) en als werk gedaan. Bij het werk heeft het vele vormen gehad. Van projectleider met voornamelijk stimulerende rol, tot voorlichter en adviseur en uiteindelijk als coach en specialist op gebied van organisatievraagstukken en verenigingszaken.

Het werken met paarden heeft ook vele vormen gehad. Van ruiter (dressuur en springen) en menner (tot en met vierspan rijden), bokrechter (official bij de marathon van een samengestelde menwedstrijd) tot meninstructeur. En voor de menvereniging waar ik aan verbonden ben ook ontwerper van vele vaardigheidparcoursen.

Het mooie van de combinatie is dat beide disciplines elkaar versterken. Het het werken met paarden en het mennen versnelt trajecten van coaching en counseling en is een prima metafoor voor het behandelen van leiderschap- management- en organisatievraagstukken. Het coachen en counselen van mensen helpt mensen bij het leren werken met paarden en leren mennen. Paarden zijn en blijven (ook voor mij) namelijk enorm confronterend. Dit maakt het werken met paarden leuk maar ook moeilijk omdat je telkens tegen jezelf aanloopt.

De naam In-de-hand komt van het in de hand hebben van de leidsels, het in de hand hebben van de touwtjes. Het eerste slaat direct op het mennen, het tweede op het in de hand hebben van je eigen leven, je team enzovoort. Ook in het logo is de naam van mijn bedrijf terug te vinden.

Missie en Visie In-de-hand

Visie

Persoonlijke groei en bijdragen aan de groei van het bedrijf of de vereniging waar men werkt, dragen bij aan het welzijn van een persoon.
Bij groei hoort ook afbreken van belemmeringen. Dit kan alleen in een veilige, empathische, respectvolle en objectief spiegelende omgeving. Deze omgeving bieden aan personen en teams, om zo bij te dragen aan hun verandering en groei, draagt bij aan mijn eigen groei en welzijn.
Dus niet denken in goed/fout, onschuldig/schuldig maar in wat is er én wat werkt en wat niet!
Mijn groei zet ik vervolgens weer in om personen en teams een veilige, empathische, respectvolle en objectief spiegelende omgeving te bieden voor persoonlijke groei en welzijn.

Missie

Het is mijn missie om mijn kennis en ervaring van mennen, werken met paarden én counselen te combineren.
Daarbij zet ik de volgende kwaliteiten in:

  • empathie;
  • actief luisterend;
  • analyserend en beschouwend;
  • respectvol naar mensen toe;
  • confronterend;
  • enthousiast en optimistisch;
  • balancerend tussen globaliseren en detailleren;
  • creatief én doelgericht

Zo zet ik mijn kwaliteiten in om mijn visie vorm te geven.