Dinsdag, 2 Februari, 2021

Coaching: de touwtjes in-de-hand krijgen

De coaching bij In-de-hand is traditioneel begonnen. Door middel van standaard technieken werd (en wordt nog steeds) gecoacht. Eigenlijk een voortzetting van het coachen van bestuurders zoals ik dat in loondienst deed. Door de vraag van klanten ontstond een koppeling met het werken met paarden. Eigenlijk heel logisch. Beide hebben te maken met de touwtjes in-de-hand (willen) hebben. Én coaching komt er ook vandaan.

De coach brengt je van A naar B
Tenminste als je coach in de betekenis van een door paard(en) getrokken wagen bedoeld. Want daar komt het begrip coach en coaching vandaan. De coach is de wagen en coaching slaat op het mennen/besturen van die wagen met als doel mensen, goederen en post van A naar B te brengen. En dat lijkt op wat een coach in een coachingstraject ook doet. De coach helpt je van A naar B te bewegen. Het verschil is waar de koetsier vroeger wist van welke A naar welke B hij moest en op welke tijden dat moest, weet een coach nu de A en B niet. Ook het tijdpad is onduidelijk. Immers van waar we vertrekken en in welke richting we waarschijnlijk gaan en met welke snelheid wordt bepaald door degene die gecoacht wordt. U dus.

Alles onduidelijk of toch…..
Is voor een coach niks duidelijk? Toch wel. Een coach kan niemand veranderen, dat moet jezelf doen. Maar de coach kan wel zorgen dat je beweegt en zo ontdekt wat je wel en wat je niet wilt. Hij kan de richting of het doel van je ontwikkeling niet bepalen. Het is immers niet zijn leven of zijn probleem. Wel kan hij creativiteit inbrengen, (kritisch) vragen stellen en vooral goed luisteren naar wat wel en vooral niet gezegd wordt. Het belangrijkste doel is dus bewegen. Bewegen zorgt ervoor dat je ergens komt! En bij het bewegen is het belangrijk kritisch te blijven op ‘past het bij mij’ én ‘wil ik ook daarheen’. Door te bewegen ervaar je sneller of dat zo is. Zo kun je bewust gaan sturen. Uiteraard komen soms ervaringen uit het verleden naar boven die dwars liggen. Ook daarbij kan een coach/counselor assisteren die drempels te herkennen, erkennen én overwinnen.

Hoe dan?
Hoe werkt dat bij In-de-hand? Welke uitgangspunten worden daarbij gehanteerd? De aandacht bij een coachingstraject is gericht op drie onderdelen: - persoonlijk leiderschap en zelfvertrouwen - communicatie, feedback geven en ontvangen - niet productieve gedachten. Vooral de laatste beïnvloedt je leven meer dan je lief is. En hoe rationeler (academischer je wordt/bent opgeleid) je bent, hoe vaardiger en sneller je erin bent. Empathische én analytische benadering helpt dan echt. Belangrijk uitgangspunt is dat ook een coach je niet kan veranderen. Een coach kan je wel in beweging zetten en kritisch vragen of de richting klopt. Uitgangspunt is dat alle richtingen die bij jou passen en waarvoor je bewust kiest, kunnen. De gebruikte methoden zijn talrijk. Bekijk eens mijn In-de-hand-groeicirkel, RET(B), cognitieve gedragstherapie, Humanistische psychologie. Ook het korte overzicht van coachingsvragen geeft een goed inzicht. Naast de meer traditionele aanpak is er ook iets extra’s mogelijk: werken met spiegelende paarden

Met of zonder spiegelende paarden
‘Oh nee, niet dat zweverige gedoe!’ Precies! Helemaal mee eens! Daarom gebruik ik ook nooit rollenspelen maar gebruik en creëer ik echte ervaringen! Echt contact en echte reacties zonder vele verborgen agenda’s. Een ander gedrag, dan ook de bijbehorende reactie, zonder vertraging, zonder onecht toneelspel! Met paarden. Paarden spelen namelijk geen toneel, kunnen niet coachen, snappen niet veel van mensen, kunnen eigenlijk alleen als een paard reageren. Perfect! Helemaal echt, niets gespeeld! Wat je er dan aan hebt? Veel! Zeker als je dit met een heel team tegelijk gebruikt, leer je beter kijken naar je collega’s, betere feedback geven en leer je wanneer je collega’s jou en wanneer jij hen kunt ondersteunen. Kortom je wordt een beter team. Ook tijdens een privé training met spiegelende paarden ontdek je dit, alleen dan van jezelf. En ontdek je welke invloed jou gedachte, gevoel en gedrag voor invloed heeft op de ander. Verander je een van de drie echt, verandert de reactie van het paard ook. Maar speel geen toneel, dat werkt niet. Samen met een coach met veel paardenkennis en ervaring, gebeurt dit op een veilige ontspannen en leuke wijze. En vooral op een efficiënte en effectieve wijze. Door de vraag van klanten heb ik deze richting van coachen opgepakt. Niet geheel onbekende richting, mijn meninstructeur Dirk van de Lagemaat, ontwikkelde in 1987 deze vorm van coachen al voor managers. ‘Mennen voor managers’ genaamd. Ik gebruik met mennen meestal niet (hoewel ik tijdens menlessen soms niet ontkom aan coachen). Ik werk vooral met een vrijlopend paard en mensen die op de grond met het paard contact maken en gaan werken. U hoeft dus geen kennis te hebben van paarden, paardrijden of mennen! U mag er zelfs bang voor zijn, alleen allergie is wel lastig. Eventueel kan ik zoeken naar hypo-allergene paarden (ja, die bestaan).

De touwtjes in-de-hand nemen
Waardeer het en repareer het, is de leus van de overheid. Past u hem toe op uw toekomst? Neem de touwtjes in-de-hand en neem eens contact op, om te onderzoeken wat In-de-hand voor u kan betekenen.